Đăng ký |

Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả hàng của LiA

Khách hàng chỉ được phép đổi các sản phẩm đã mua lấy các sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn sản phẩm muốn đổi trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày mua.

Đối với khách mua hàng trực tuyến thì thời hạn 01 ngày được tính từ ngày nhận hàng theo xác nhận của đơn vị chuyển phát.

CLOSE
CLOSE